امتیاز تک هسته‌ای - PassMark

نام محصول نمودار عدد بنچمارک قیمت
پردازنده Intel Core i9 14900KF - Tray
4882 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 14900KF
4882 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 14900K - Tray
4812 32,000,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 14900K
4812 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900KS - Tray
4770 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900KS
4770 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900KF - Tray
4671 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900KF
4671 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900K - Tray
4670 27,950,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 13900K
4670 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 14700KF - Tray
4558 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 14700KF
4558 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900F - Tray
4459 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900F
4459 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900 - Tray
4411 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900
4411 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700K - Tray
4394 20,199,000 تومان
پردازنده Intel Core i7 13700K
4394 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700KF - Tray
4383 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700KF
4383 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 14700K - Tray
4365 22,000,000 تومان
پردازنده Intel Core i7 14700K
4365 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900KS - Tray
4364 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900KS
4364 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14600KF - Tray
4324 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14600KF
4324 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7950X - Tray
4319 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7950X
4319 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900X - Tray
4313 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900X
4313 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14600K - Tray
4294 17,599,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 14600K
4294 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14600 - Tray
4279 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14600
4279 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7700X - Tray
4264 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7700X
4264 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700F - Tray
4223 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700F
4223 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 7600X - Tray
4213 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 7600X
4213 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900 - Tray
4202 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900
4202 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900K - Tray
4201 22,250,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 12900K
4201 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900KF - Tray
4183 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900KF
4183 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13600K - Tray
4181 16,599,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 13600K
4181 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13600KF - Tray
4177 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13600KF
4177 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7950X3D - Tray
4164 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7950X3D
4164 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700 - Tray
4160 19,699,000 تومان
پردازنده Intel Core i7 13700
4160 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900X3D - Tray
4120 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900X3D
4120 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7700 - Tray
4120 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7700
4120 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 Pro 7745 - Tray
4101 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900F
4097 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900 - Tray
4078 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900
4078 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700K - Tray
4054 14,299,000 تومان
پردازنده Intel Core i7 12700K
4054 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700KF - Tray
4043 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700KF
4043 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX
4013 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14500 - Tray
4009 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14500
4009 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper 7980X
3999 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 7600 - Tray
3980 10,990,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 5 7600
3980 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600K - Tray
3972 12,250,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 12600K
3972 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600KF - Tray
3949 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600KF
3949 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700 - Tray
3934 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700
3934 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13500 - Tray
3931 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13500
3931 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 8700G - Tray
3930 17,800,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 7 8700G
3930 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700F - Tray
3925 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700F
3925 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 8500G - Tray
3924 9,299,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 5 8500G
3924 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 8600G - Tray
3870 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 8600G
3870 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 7500F - Tray
3839 9,250,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 12600 - Tray
3832 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600
3832 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 14100F - Tray
3812 6,350,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 14100F
3812 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14400 - Tray
3787 11,990,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 14400
3787 13,250,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 14100 - Tray
3776 7,850,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 14100
3776 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7800X3D - Tray
3772 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7800X3D
3772 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 13100 - Tray
3740 7,550,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 13100
3740 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12500 - Tray
3733 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12500
3733 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14400F - Tray
3727 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14400F
3727 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13400 - Tray
3712 10,199,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 13400
3712 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13400F - Tray
3673 9,150,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 13400F
3673 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 12300 - Tray
3637 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 12300
3637 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900KF TRAY
3561 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900KF
3561 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12400 - Tray
3545 7,199,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 12400
3545 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12400F - Tray
3538 6,099,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 12400F
3538 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900K TRAY
3527 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900K
3527 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 12100F - Tray
3490 3,799,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 12100F
3490 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 12100 - Tray
3490 5,099,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 12100
3490 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 5900X - Tray
3470 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 5900X
3470 17,990,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 9 5950X
3469 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900 TRAY
3453 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900
3453 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 5900 - Tray
3451 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5800X
3447 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900F TRAY
3425 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900F
3425 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700K TRAY
3421 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700K
3421 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700KF TRAY
3398 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700KF
3398 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600X - Tray
3395 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600X
3395 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5700X
3385 11,950,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 11600K TRAY
3363 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600K
3363 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600KF TRAY
3349 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600KF
3349 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 Pro 5750G - Tray
3318 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
3314 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700F TRAY
3308 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700F
3308 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
3307 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600 TRAY
3299 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600
3299 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5700G - Tray
3286 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5700G
3286 9,750,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 5 5600 - Tray
3260 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600
3260 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5800X3D - Tray
3215 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5800X3D
3215 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600G - Tray
3189 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600G
3189 7,950,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 5 PRO 5650GE - Tray
3180 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 Pro 5650G - Tray
3180 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700 TRAY
3156 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700
3156 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900K TRAY
3147 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900K Avenger Edition
3147 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900K
3147 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11500 Tray
3138 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11500
3138 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10850K TRAY
3087 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10850K Avenger Edition
3087 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10850K
3087 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5500
3064 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700K Avenger Edition
3063 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700K - Tray
3063 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700K
3063 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900KF TRAY
3057 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900KF
3057 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900F TRAY
3057 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900F
3057 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700KF TRAY
3048 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700KF
3048 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900 TRAY
3047 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900
3047 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11400 TRAY
3042 5,150,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 11400
3042 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11400F TRAY
3015 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11400F
3015 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 9900K Tray
2943 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 9900K
2943 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600KF TRAY
2940 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600KF
2940 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600 TRAY
2936 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600
2936 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600K TRAY
2930 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600K Avenger Edition
2930 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600K
2930 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700 - Tray
2915 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700
2915 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700F TRAY
2907 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700F
2907 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700KF - Tray
2899 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700KF
2899 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700K Tray
2888 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700K
2888 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10320 TRAY
2844 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10320
2844 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 3800XT
2810 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10500 TRAY
2778 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10500
2778 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700F TRAY
2768 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700F
2768 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3600XT
2767 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9600KF
2764 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700 TRAY
2763 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700
2763 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9600K TRAY
2757 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9600K
2757 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 3900XT
2751 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 8700K Tray
2746 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 8700K
2746 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 3800X
2721 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 PRO 4750G TRAY
2715 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 3950X
2710 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 3900X
2708 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10300 TRAY
2702 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10300
2702 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10105 Tray
2698 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10105
2698 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900X
2685 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
2685 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 3300X
2677 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper 3960X
2676 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper 3970X
2672 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10105F Tray
2664 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10105F
2664 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 4600G
2664 5,990,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 7 3700X
2663 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
2660 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 PRO 4650G TRAY
2660 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3600X
2657 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 13100F - Tray
2656 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 13100F
2656 ناموجود
پردازنده Intel core i7 8700
2655 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10100 TRAY
2624 4,450,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 10100
2624 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G6600
2613 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 8600K
2605 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 4500 - Tray
2599 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 4500
2599 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
2598 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10100F TRAY
2595 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10100F
2595 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10400 TRAY
2579 6,650,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 10400
2579 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3600 - Tray
2569 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3600
2569 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10400F TRAY
2559 4,750,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 10400F
2559 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 4300G - Tray
2558 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 4300G
2558 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 PRO 4350G TRAY
2551 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 4100 - Tray
2540 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 4100
2540 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G6405
2528 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3500X
2513 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 9100F Tray
2509 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 9100F
2509 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 9100 - Tray
2506 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 9100
2506 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G6500
2505 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G6400
2477 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 8500
2476 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9400 - Tray
2457 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9400
2457 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9400F Tray
2450 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9400F
2450 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G5620
2424 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 2700X
2424 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 3100
2422 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 8400
2393 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 2600X
2390 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 2300X
2362 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3400G
2347 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 PRO 3350G TRAY
2303 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 7500
2268 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G5420
2251 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 2600
2247 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 8100 TRAY
2234 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 8100
2234 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 3200G
2216 ناموجود
پردازنده Intel Celeron G5905
2196 2,950,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 7 2700
2185 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 2400G
2185 ناموجود
پردازنده Intel Celeron G5920
2151 ناموجود
پردازنده Intel Celeron G5900
2118 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 2200G
2060 ناموجود
پردازنده AMD Athlon 3000G Tray
1989 ناموجود
نمايش 1 تا 296 از 296 (1 صفحه)

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.