امتیاز گیمینگ - PassMark

نام محصول نمودار عدد بنچمارک قیمت
پردازنده AMD Ryzen 9 7900X3D - Tray
9178 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900X3D
9178 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7800X3D - Tray
9103 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7800X3D
9103 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 14900K - Tray
8646 32,000,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 14900K
8646 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900KS - Tray
8565 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900KS
8565 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7950X3D - Tray
8428 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7950X3D
8428 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14600K - Tray
8407 17,499,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 14600K
8407 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900K - Tray
7805 27,950,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 13900K
7805 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900KF - Tray
7544 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900KF
7544 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 14900KF - Tray
7426 31,000,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 14900KF
7426 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5800X3D - Tray
7228 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5800X3D
7228 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 14700K - Tray
7216 22,250,000 تومان
پردازنده Intel Core i7 14700K
7216 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 14700KF - Tray
7197 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 14700KF
7197 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900F - Tray
6896 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900F
6896 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900 - Tray
6879 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900
6879 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700K - Tray
6847 19,990,000 تومان
پردازنده Intel Core i7 13700K
6847 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900X - Tray
6810 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900X
6810 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13600K - Tray
6789 16,399,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 13600K
6789 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13600KF - Tray
6786 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13600KF
6786 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700KF - Tray
6683 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700KF
6683 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14600KF - Tray
6575 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14600KF
6575 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900KS - Tray
6372 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900KS
6372 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 7600X - Tray
6362 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 7600X
6362 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 7600 - Tray
6245 10,990,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 5 7600
6245 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 7500F - Tray
6169 9,250,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 9 7950X - Tray
5926 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7950X
5926 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700 - Tray
5837 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700
5837 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900K - Tray
5831 22,250,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 12900K
5831 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14500 - Tray
5795 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14500
5795 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7700X - Tray
5751 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7700X
5751 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700F - Tray
5719 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700F
5719 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900KF - Tray
5692 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900KF
5692 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7700 - Tray
5631 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7700
5631 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13500 - Tray
5443 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13500
5443 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14400 - Tray
5332 11,990,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 14400
5332 12,990,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 12900F
5202 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600K - Tray
5076 12,250,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 12600K
5076 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900 - Tray
5031 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900
5031 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14400F - Tray
5000 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14400F
5000 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700K - Tray
4957 14,150,000 تومان
پردازنده Intel Core i7 12700K
4957 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600KF - Tray
4929 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600KF
4929 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700KF - Tray
4895 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700KF
4895 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 8600G - Tray
4884 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 8600G
4884 12,350,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 9 5900X - Tray
4811 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 5900X
4811 17,990,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 13400F - Tray
4755 8,990,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 13400F
4755 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600X - Tray
4711 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600X
4711 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 8500G - Tray
4629 9,299,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 5 8500G
4629 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600 - Tray
4627 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600
4627 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13400 - Tray
4618 10,199,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 13400
4618 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 8700G - Tray
4596 17,800,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 7 8700G
4596 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700 - Tray
4557 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700
4557 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600 - Tray
4508 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600
4508 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700F - Tray
4392 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700F
4392 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 5900 - Tray
4370 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12500 - Tray
4234 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12500
4234 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5800X
4203 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 5950X
4147 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5700X
4117 11,950,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 12400F - Tray
4101 6,099,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 12400F
4101 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12400 - Tray
4028 7,199,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 12400
4028 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3600XT
3968 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 3900XT
3886 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 3900X
3883 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3500X
3880 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3600X
3844 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3600 - Tray
3731 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3600
3731 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 3800XT
3403 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600KF TRAY
3392 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600KF
3392 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600K TRAY
3388 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600K
3388 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 3800X
3364 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600G - Tray
3355 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600G
3355 7,950,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 11900K TRAY
3337 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900K
3337 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900KF TRAY
3328 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900KF
3328 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600 TRAY
3291 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600
3291 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5500
3286 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 PRO 5650GE - Tray
3272 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 3700X
3262 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 Pro 5650G - Tray
3251 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700K TRAY
3239 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700K
3239 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 3950X
3208 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900 - Tray
3166 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900
3166 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900 TRAY
3163 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900
3163 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5700G - Tray
3131 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5700G
3131 9,750,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 11900F TRAY
3122 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900F
3122 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11500 Tray
3120 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11500
3120 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11400 TRAY
3065 5,150,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 11400
3065 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 Pro 5750G - Tray
3060 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700KF TRAY
3038 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700KF
3038 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11400F TRAY
3037 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11400F
3037 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700F TRAY
2952 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700F
2952 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900X
2882 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 14100F - Tray
2861 6,350,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 14100F
2861 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 14100 - Tray
2839 7,850,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 14100
2839 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700 TRAY
2820 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700
2820 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 13100F - Tray
2780 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 13100F
2780 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600KF TRAY
2769 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600KF
2769 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600K TRAY
2766 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600K Avenger Edition
2766 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600K
2766 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700K Avenger Edition
2757 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700K - Tray
2757 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700K
2757 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900K TRAY
2747 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900K Avenger Edition
2747 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900K
2747 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700KF TRAY
2735 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700KF
2735 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 13100 - Tray
2717 7,550,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 13100
2717 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 12100F - Tray
2691 3,750,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 12100F
2691 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 9900K Tray
2674 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 9900K
2674 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10850K TRAY
2665 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10850K Avenger Edition
2665 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10850K
2665 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600 TRAY
2662 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600
2662 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 12300 - Tray
2655 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 12300
2655 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900KF TRAY
2574 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900KF
2574 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900F TRAY
2574 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900F
2574 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900 TRAY
2545 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900
2545 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 8700K Tray
2520 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 8700K
2520 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700K Tray
2506 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700K
2506 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9600K TRAY
2499 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9600K
2499 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700F TRAY
2488 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700F
2488 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 12100 - Tray
2486 4,990,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 12100
2486 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700KF - Tray
2484 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700KF
2484 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 4500 - Tray
2481 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 4500
2481 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700 - Tray
2478 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700
2478 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9600KF
2469 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10500 TRAY
2427 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10500
2427 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10400F TRAY
2379 4,750,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 10400F
2379 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10400 TRAY
2351 6,650,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 10400
2351 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 PRO 4650G TRAY
2345 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700F TRAY
2343 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700F
2343 ناموجود
پردازنده Intel core i7 8700
2343 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700 TRAY
2313 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700
2313 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 2600X
2262 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 PRO 4750G TRAY
2249 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 4600G
2239 5,990,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 8600K
2238 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9400F Tray
2187 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9400F
2187 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 2600
2160 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9400 - Tray
2130 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9400
2130 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 2700X
2114 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 3300X
2064 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 8500
2028 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 8400
2003 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 2700
1977 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10320 TRAY
1888 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10320
1888 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 3100
1865 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G6405
1714 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10300 TRAY
1601 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10300
1601 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10105F Tray
1576 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10105F
1576 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G6600
1568 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G6400
1547 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G6500
1545 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10100F TRAY
1543 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10100F
1543 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10105 Tray
1472 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10105
1472 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 4100 - Tray
1428 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 4100
1428 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10100 TRAY
1409 4,450,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 10100
1409 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G5420
1398 ناموجود
پردازنده Intel Celeron G5905
1350 2,950,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 9100F Tray
1333 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 9100F
1333 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 2300X
1323 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 PRO 4350G TRAY
1321 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 4300G - Tray
1300 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 4300G
1300 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 9100 - Tray
1279 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 9100
1279 ناموجود
پردازنده AMD Athlon 3000G Tray
1270 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 PRO 3350G TRAY
1260 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3400G
1226 ناموجود
پردازنده Intel Celeron G5920
1183 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 7500
1170 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 8100 TRAY
1158 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 8100
1158 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 3200G
1085 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 2400G
1078 ناموجود
پردازنده Intel Celeron G5900
1053 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 2200G
959 ناموجود
نمايش 1 تا 283 از 283 (1 صفحه)

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.