امتیاز چند هسته‌ای - PassMark

نام محصول نمودار عدد بنچمارک قیمت
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX
154671 810,000,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX
136632 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper 7980X
135646 350,000,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
98215 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper 7970X
97534 170,000,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
83558 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper 7960X
83285 98,000,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX
82097 195,000,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
75798 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7950X - Tray
63421 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7950X
63421 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper 3970X
63297 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
62858 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7950X3D - Tray
62684 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7950X3D
62684 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 14900K - Tray
62485 32,000,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 14900K
62485 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900KS - Tray
62046 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900KS
62046 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 14900KF - Tray
60325 31,200,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 14900KF
60325 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900K - Tray
59782 27,950,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 13900K
59782 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900KF - Tray
59115 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900KF
59115 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper 3960X
54865 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900F - Tray
53290 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900F
53290 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 14700KF - Tray
52718 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 14700KF
52718 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900X - Tray
52284 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900X
52284 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 14700K - Tray
51998 22,250,000 تومان
پردازنده Intel Core i7 14700K
51998 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900X3D - Tray
50849 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900X3D
50849 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900 - Tray
49359 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 7900
49359 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900 - Tray
49167 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 13900
49167 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700K - Tray
46873 19,990,000 تومان
پردازنده Intel Core i7 13700K
46873 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700KF - Tray
46654 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700KF
46654 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 5950X
45870 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900KS - Tray
44306 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900KS
44306 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900K - Tray
41563 22,250,000 تومان
پردازنده Intel Core i9 12900K
41563 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900KF - Tray
41275 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900KF
41275 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700F - Tray
40454 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700F
40454 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
40407 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14600K - Tray
40394 17,399,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 14600K
40394 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 5900X - Tray
39280 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 5900X
39280 17,990,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 9 3950X
38935 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 13700 - Tray
38836 19,699,000 تومان
پردازنده Intel Core i7 13700
38836 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14600 - Tray
38825 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14600
38825 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13600K - Tray
38388 16,299,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 13600K
38388 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14600KF - Tray
38363 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14600KF
38363 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13600KF - Tray
38263 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13600KF
38263 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900F
37166 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7700X - Tray
36407 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7700X
36407 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7700 - Tray
35204 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7700
35204 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7800X3D - Tray
34788 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 7800X3D
34788 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 Pro 7745 - Tray
34767 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700K - Tray
34764 13,950,000 تومان
پردازنده Intel Core i7 12700K
34764 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900 - Tray
34580 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 12900
34580 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 5900 - Tray
34540 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700KF - Tray
34534 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700KF
34534 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 3900XT
32766 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 9 3900X
32705 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13500 - Tray
32528 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13500
32528 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14500 - Tray
32448 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14500
32448 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 8700G - Tray
31636 17,800,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 7 8700G
31636 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700F - Tray
31015 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700F
31015 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700 - Tray
30980 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 12700
30980 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 7600X - Tray
28856 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 7600X
28856 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5800X3D - Tray
28221 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5800X3D
28221 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5800X
28025 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600K - Tray
27795 12,250,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 12600K
27795 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 7600 - Tray
27703 10,990,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 5 7600
27703 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600KF - Tray
27484 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600KF
27484 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 7500F - Tray
26903 9,250,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 7 5700X
26809 11,950,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 14400 - Tray
26606 11,990,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 14400
26606 12,990,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 14400F - Tray
25713 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 14400F
25713 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13400F - Tray
25670 8,990,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 13400F
25670 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 13400 - Tray
25454 9,990,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 13400
25454 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900K TRAY
25438 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900K
25438 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900KF TRAY
25399 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900KF
25399 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 8600G - Tray
25357 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 8600G
25357 12,350,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 7 5700G - Tray
24678 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 5700G
24678 9,750,000 تومان
پردازنده Intel Core i7 11700K TRAY
24671 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700K
24671 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 Pro 5750G - Tray
24489 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700KF TRAY
24081 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700KF
24081 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 3800XT
23712 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 3800X
23323 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900K TRAY
23160 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900K Avenger Edition
23160 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900K
23160 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900 TRAY
23019 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900
23019 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900F TRAY
22749 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 11900F
22749 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 3700X
22637 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10850K TRAY
22618 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10850K Avenger Edition
22618 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10850K
22618 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900X
22480 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 8500G - Tray
22076 9,299,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 5 8500G
22076 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600X - Tray
21942 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600X
21942 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600 - Tray
21644 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600
21644 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600 - Tray
21401 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12600
21401 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700F TRAY
21149 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700F
21149 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 PRO 4750G TRAY
20553 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900KF TRAY
20342 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900KF
20342 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900F TRAY
20342 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900F
20342 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900 TRAY
20090 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 10900
20090 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700 TRAY
20023 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 11700
20023 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12500 - Tray
20008 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12500
20008 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 Pro 5650G - Tray
19967 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600G - Tray
19928 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5600G
19928 7,950,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 11600K TRAY
19722 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600K
19722 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600KF TRAY
19708 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600KF
19708 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12400F - Tray
19661 5,950,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 12400F
19661 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 5500
19581 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 12400 - Tray
19493 7,199,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 12400
19493 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700K Avenger Edition
18971 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700K - Tray
18971 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700K
18971 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700KF TRAY
18803 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700KF
18803 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3600XT
18697 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 PRO 5650GE - Tray
18473 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 9900K Tray
18441 ناموجود
پردازنده Intel Core i9 9900K
18441 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3600X
18246 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600 TRAY
18123 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11600
18123 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3600 - Tray
17785 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3600
17785 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 7 2700X
17570 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11500 Tray
17453 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11500
17453 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11400F TRAY
17153 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11400F
17153 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 11400 TRAY
17092 5,150,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 11400
17092 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700F TRAY
16691 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700F
16691 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700 - Tray
16569 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 10700
16569 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 PRO 4650G TRAY
16276 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 4500 - Tray
16222 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 4500
16222 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 4600G
15990 5,990,000 تومان
پردازنده AMD Ryzen 7 2700
15736 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 14100 - Tray
15391 7,850,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 14100
15391 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 14100F - Tray
15300 6,450,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 14100F
15300 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 13100 - Tray
14939 7,550,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 13100
14939 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 13100F - Tray
14780 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 13100F
14780 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 12300 - Tray
14706 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 12300
14706 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700K Tray
14526 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700K
14526 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600KF TRAY
14385 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600KF
14385 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700KF - Tray
14382 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700KF
14382 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600K TRAY
14378 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600K Avenger Edition
14378 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600K
14378 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 12100F - Tray
14264 3,750,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 12100F
14264 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 2600X
13968 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 12100 - Tray
13856 5,050,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 12100
13856 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600 TRAY
13737 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10600
13737 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 8700K Tray
13731 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 8700K
13731 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700F TRAY
13320 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700F
13320 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700 TRAY
13295 ناموجود
پردازنده Intel Core i7 9700
13295 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 2600
13221 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3500X
13216 ناموجود
پردازنده Intel core i7 8700
12925 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10500 TRAY
12824 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10500
12824 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 3300X
12675 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10400F TRAY
12274 4,750,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 10400F
12274 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 10400 TRAY
12207 6,650,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 10400
12207 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 3100
11636 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 4100 - Tray
11082 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 4100
11082 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 PRO 4350G TRAY
10967 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 4300G - Tray
10948 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 4300G
10948 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9600KF
10770 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9600K TRAY
10750 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9600K
10750 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 8600K
10234 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10320 TRAY
10063 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10320
10063 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 8500
9605 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9400F Tray
9504 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9400F
9504 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9400 - Tray
9415 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 9400
9415 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10300 TRAY
9382 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10300
9382 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 PRO 3350G TRAY
9347 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 3400G
9301 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 8400
9257 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10105F Tray
9032 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10105F
9032 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10100F TRAY
8799 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10100F
8799 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 5 2400G
8739 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10100 TRAY
8698 4,350,000 تومان
پردازنده Intel Core i3 10100
8698 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10105 Tray
8672 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 10105
8672 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 2300X
7521 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 3200G
7168 ناموجود
پردازنده AMD Ryzen 3 2200G
6773 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 9100F Tray
6756 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 9100F
6756 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 9100 - Tray
6648 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 9100
6648 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 8100 TRAY
6147 ناموجود
پردازنده Intel Core i3 8100
6147 ناموجود
پردازنده Intel Core i5 7500
6028 ناموجود
پردازنده AMD Athlon 3000G Tray
4488 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G6600
4338 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G6405
4255 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G6500
4170 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G6400
4137 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G5620
4102 ناموجود
پردازنده Intel Pentium GOLD G5420
3667 ناموجود
پردازنده Intel Celeron G5905
2794 2,950,000 تومان
پردازنده Intel Celeron G5900
2696 ناموجود
پردازنده Intel Celeron G5920
2482 ناموجود
نمايش 1 تا 300 از 300 (1 صفحه)

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.